امور مربوط به بازار، بازاریابی و فروش
علم بازاریابی حاصل وجود شرایط رقابتی است چراکه در بازارهای انحصاری به دلیل عدم وجود رقبا، نیازی به رقابت نیست. بازاریابی در معنای جامع خود تمام فعالیت های مربوط به امور بازار را در می گیرد مانند امور مالی و امور فرهنگی. در تعریفی ساده : بازاریابی به دنبال شناخت نیاز مشتریان و تلاش در جهت تامین و برآورده کردن این نیازها به گونه ای موثر تر و بهتر و سریعتر از رقبا می باشد . ما در مجموعه ی آرمان پیشه به صورت تخصصی و کاربردی در دو بخش از این امور به مشاوره می پردازیم.

۱-۱. مشاوره توسعه فروش و نفوذ در بازار
هر کارو کسبی با هدف بقاء، رشد و سوددهی فعالیت میکند. برای تحقق این این مهم در بازار رقابتی که به شدت مشتریان متوقع شده اند و وفاداری خود را از دست داده اند، مجموعه ها و کارو کسب هایی که شرایط مناسبی هم دارند، باید به توسعه و ارتقاء فروش و نفوذ در بازار خود بپردازند. بقای هر سازمان و کار و کسبی به تعداد مشتریان و سهم بازار آنها بستگی دارد.
توسعه بازار متمایز از نفوذ در بازار است بطوریکه توسعه بازار، بازار هدف را از ابتدا بازتعریف می‌کند. در استراتژی نفوذ در بازار، اندازه بازار یک عدد ثابت است. توسعه بازار مستلزم گسترش بازار بالقوه از طریق افزودن مشتری و کاربران جدید است، در حالیکه نفوذ در بازار شامل رقابت برای تصرف سهم بیشتری از تعداد ثابتی مشتری می‌باشد.

در این راستا باید منابع سازمانی (مالی، انسانی، تجهیزات، اطلاعات و زمان) به حوزه های صحیح و مرتبط با کار و کسب شما پرداخته شود که متأسفانه در خیلی از سازمان ها منابع ما بهره وری و راندمان لازم را ندارند!
توسعه و تقویت مستمر دانش، مهارت‌های فروش و توانایی‌ سازمان تان، برای موفقیت دراز مدت در امر فروش ضروری است، و مسئولیت این امر با مدیر سازمان می باشد.
مراحل توسعه فروش و نفوذ در بازار
• سازماندهی و بازنگری سازمان
• دسته بندی مشتریان
• نظرسنجی از مشتریان(صدای مشتری)
• بررسی محیط خرد (رقبا، مردم، واسطه ها و ….)
• بررسی اهداف شرکت
• شناسایی بازارهای قابل نفوذ و توسعه
• بررسی عملکرد گذشته شرکت
• تحلیل و آنالیز تمامی اطلاعات
• تعیین استراتژی مناسب برای نفوذ و توسعه فروش

۲-۱. تیم سازی و تشکیل تیم بازاریابی و فروش با انگیزه
اگر بخواهیم موقعیت و جایگاه مناسبی را در بازار هدف و ذهن مشتریان داشته باشیم، باید مزیت رقابتی و وجوه تمایزمان را نسبت به رقبا افزایش دهیم. یکی از این مزیت های رقابتی پایدار که به سادگی قابل کپی برداری نیست، منابع انسانی با انگیزه و شایسته می باشند. یادمان باشد پس از مدیریت که طبق تحقیقات ۸۰ درصد موفقیت و شکست سازمان به ایشان بر می گردد، این منابع انسانی شایسته هستند که مهمترین نقش را در موفقیت سازمان ایفا می کنند. بنابراین نقش مدیریت سازمان در مدیریت منابع انسانی شامل انتخاب درست، آموزش و سرمایه گذاری کردن برروی مغز و قلب ایشان و سپس نظارت و کنترل درست آنها می باشد. منابع انسانی شایسته و با انگیزه در راستای رشد و تعالی سازمان فعالیت می کنند و سازمان و خودشان را از منابع به دست آمده بهره مند می سازند. اما منابع انسانی که نخواهند شایسته باشند، جز ضرر و زیان و رکود سازمانی در دنیای رقابتی ثمره ای ندارند.
ما معتقدیم تیم بازاریابی و فروش با انگیزه قلب تپنده یک سازمان است، تیمی که می توان ماحصل فعالیت تمامی کارکنان را در خروجی آن دید، تیمی که گاه با ۱۰۰ درصد انرژی وارد سازمان ما می شود و شاهد کاهش چشمگیر انگیزه آن در طول زمان هستیم.
آیا می توان این روند را متوقف کرد؟ یا اصلا می شود تیمی را با انرژی پایین به بالاترین سطح انرژی رساند؟ چه چیزی واقعا مؤثر است؟
مراحل تیم سازی و بهبود عملکرد آنها
• رهبری و مدیریت تیم فروش
• انتخاب اعضای شایسته تیم فروش
• مشخص کردن اهداف فروش
• ایجاد سیستم فرایند فروش

• سیستم پاداش و انگیزش
• آموزش مهارت های بازاریابی و فروش به صورت میدانی
• مدیریت انرژی و ذهن تیم بازاریابی و فروش
• ایجاد سیستم گزارش دهی

مجموعه بازارباب با بررسی و دقت عمل در موارد ذکر شده و حضور در تمامی مراحل به ارایه راهکارهای دقیق برای انجام موارد گفته شده می پردازد و سپس با تحلیل کامل تمامی موارد، استراتژی لازم برای سازمان شما را با همفکری طرفین و منطبق با نیاز سازمان ها تعیین می کند. و سپس بر اساس این استراتژی به تاکتیک ها و تکنیک های لازم در خصوص نفوذ، توسعه فروش و ایجاد تیم بازاریابی و فروش باانگیزه می پردازد.

فرم درخواست مشاوره