کتاب تکنیک های فروش و روانشناسی با رویکرد ویزیتوری

بدون امتیاز 0 رای
41,000 تومان

کتاب تکنیک های فروش و روانشناسی با رویکرد ویزیتوری به عقیده‎ ی‎ من که سالها در کف بازار کار کرده…

0
41,000 تومان